ProCoatings - De Verfgroothandel in uw regio!
 
 

Onze visie

Ondernemingen met een doordachte visie onderscheiden zich van de reguliere markt. Een traditionele (verf)groothandel voorziet zijn afnemers van een goed servicepakket bestaande uit adequaat voorraadbeheer, doelmatige serviceverlening en noodzakelijke informatievoorziening.

Maar goed is voor ons niet goed genoeg. Ons doel is de beste te zijn. De beste door mee te denken met afnemers, leveranciers en medewerkers en daar ons beleid, assortiment en aanwezige voorraad op af te stemmen. De beste door dagelijks kosteloos te adviseren, werken te begeleiden en op locatie te bezorgen. De beste door vakgerichte bijeenkomsten te organiseren in onze eigen informatie- en expositieruimten.

Kortom een klantvriendelijke leverancier, kennisbron en betrouwbare gesprekspartner zijn. Persoonlijke communicatie en betrokkenheid staan voor ons centraal. Er zijn. Voor u.

Correspondentieadres: ProCoatings B.V. - Oliemolenstraat 73 - 1333 DB Almere - Telefoon 036 537 00 99 - info@procoatings.nl