Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

(Bron: belastingdienst)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. 

Wij willen u er graag op wijzen dat het raadzaam is om vooraf contact op te nemen met uw boekhouder of financieel adviseur of u in aanmerking komt voor deze regeling en welk voordeel het u eventueel oplevert.