ProCoatings - De Verfgroothandel in uw regio!
 
 

Disclaimer

De inhoud van deze website wordt met zorg samengesteld. Procoatings accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer mailverkeer ProCoatings

Deze email en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Mocht deze email niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan vernietigen en ons op de hoogte stellen teneinde dit in de toekomst te voorkomen. Onbevoegde openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan. Onze algemene verkoop,- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangeboden diensten en producten, welke beschikbaar zijn op www.procoatings.nl. ProCoatings staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van deze e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid in deze. ProCoatings staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mail berichten, om welke reden van de ontvanger wordt gevraagd e-mail berichten bij ontvangst op virussen te controleren.

 

Correspondentieadres: ProCoatings B.V. - Oliemolenstraat 73 - 1333 DB Almere - Telefoon 036 537 00 99 - info@procoatings.nl